Friday, 7 October 2011

Soal Hati

Di hening pagi...
Sewaktu semua SedanG mEnyepikan Diri...
SeteLah penaT menOngKah Arus MaSa Di Siang HaRi..
HaTi ini, Mata ini.. XmamPu uNTuk LElap...
UnTuk pejamKan maTa.. BAgai ADa SeSuatu yg MenghaLang..
ApeKah itu PERaSaan?? ITukah Yg dinaMakan peRaSaan??
TapI...
MEngaPa ianyA haDiR??
Aku xUnDanG.. Aku xJempuT.. MAlah Aku xMEnghaRapkan ia DatanG...


SoAl Hati...
BiCaRa KaTa...
TenTanG CinTa..
HUh !!
SunGGuh beRaT SegaLanyA unTuk ku TeLan...
MeReKa X Tau.. MEReka x MengerTi..MEReka xMEmahaMi..
YanG DerITa Hanya unTukku.. Yang SeDih Juga untukku...
Mana HilanGnye bahagia?? MAna PerginyA CeRia.. Mana PERginyA GembiRa??
BinGung !


Di KaLA MAlam...
SunYi.. BErsEndiRi... SePi...
SeoRanG Diri...
HilanGkan SangSi... KembaLikan JAti Diri...
UnTuk Aku jaDi yanG lebih BAik Drpd Ini....


Hati SeDih.. HAti Pilu.. Hati menganGis...
Hiba....
TiaDa yg menEmani...
TiaDa yg PeDuLi...
TiaDa yg SudI...
menaNgiS AKu di DaLAm HATi...


JIWa KosonG.. KosonG Dek KeRana PErMasaLAhan...
KosonG kerna DiTimbuS KESusaHan...
KESusAhan yanG tak DicaRi...
TaPi DaTanG Dengan SEndiRi...


Aku aDalah Aku...
bEnar kah???
MEnyimPan SegaLa yang TerPenDam...
MEnjaDikan ia Azimat berDuRi...
Untuk Aku JaDi Lebih beRani...


Huh !
DuniA x ZaLim.. DuniA berLaku SangaT AdiL...
TaPi Aku??
MenCari2 JaLan hiDup yanG TerinDah...
unTuk Aku keCapi berSama nya....


Aku Gagah... Aku Tabah..
MenghaDapi SEgaLa yg TerTuliS unTukku...
Aku ReDha...
SamPai Satu MaSa yanG tAk pasTi biLa aku diJempuT Ilahi....
Aku Akan PergI....


DuhAi Hati...
Kau TemaniLah Aku Tiap haRi...
kerNa Aku xmamPu unTuk berDiri SeoranG diRi..
Aku InsAn yg Lemah...


HaTi...
JangAn Kau mEnanGis Lagi...
BisiKKanLah SegaLa yanG TErinDah...
Agar Hati Dan Aku berSatu MenjaDi Satu...
LemParkanLAh SegaLA DEnDam.. aMaraH.. Benci yg TerSimPan...
MoGa meReKa menDAPat BaLasan...


InGinku HanyA SaTu....
JiKa Satu MASa nanTi aku KAku...
tahuLah yg Aku Sangat Sayang PADamu.....
---> Hilmi HAfiZuDdin Ahmad....


SeLAmat MAlam SayanG
T_T

No comments:

Post a Comment